Enlightenment - Michael Roads

Ga naar de inhoud
Artikelen
8 December 2015
Wat is verlichting?

Veel mensen lijken te denken dat geestelijke verlichting van een bron van buitenaf komt. Zelfs als ze dat niet denken, zelfs als ze weten dat het niet waar is, zoeken ze het onbedoeld alsnog buiten zichzelf. In hun zoektocht naar geestelijke verlichting reizen mensen vaak naar andere landen - India scoort hoog -  om de één of andere beroemde goeroe te bezoeken, het één of andere spirituele centrum. Constant zijn ze op zoek en verlangen ze naar de toestand van geestelijke verlichting die hen steeds lijkt te ontglippen.

Vele jaren geleden las ik boeken van verlichte mannen en vrouwen die me deden geloven dat verlichting een onbereikbare droom was. Ik bedoel helemaal niet te zeggen dat ze dit opzettelijk deden, maar bij mij was dat het emotionele effect van hun woorden. En als je het gevoel hebt dat een positieve uitkomst onmogelijk is, zal het waarschijnlijk uitlopen op een teleurstelling. Ik had altijd het idee dat verlichting op een heel hoge, onbereikbare plank lag in mijn levensbibliotheek, en dat ik geen ladder had die lang genoeg was om bij die plank te komen. Ik staarde naar die onmogelijk droom, dromend dat het mogelijk was.

Aan deze wonderbaarlijke staat van zijn worden verschillende namen gegeven, waaronder geestelijke verlichting, Ontwaakt, zelfs Christusbewustzijn. Ooit gebruikte ik de term Ontwaakt, maar veel sprekers en schrijvers hebben het tegenwoordig over ontwaakt in de zin van bewust. Heel anders, ook al lijkt het erop. Ik de loop der jaren heb ik gemerkt dat onze woorden en hun betekenissen, of concepten, continue veranderen. Voorheen hield verlichting in dat je geestelijk verlicht was, maar nu kan het betekenen dat je ruimdenkend of vooruitstrevend bent, een open geest hebt, goed geïnformeerd of ontwikkeld bent, enzovoort. Daarom let er ik tegenwoordig op geestelijk verlicht te zeggen of te schrijven, als ik het over verlichting heb.

Lang geleden toen ik zoekende was, was het Christusbewustzijn dat ik nastreefde. Ik heb daar nog steeds iets mee, ook al gebruik ik die term niet meer. Geestelijke verlichting leidt altijd tot een verbinding met de holistische wereld waarin we leven. Het leidt tot een verbinding met andere, Grote geestelijk verlichte Wezens, ook al word je daar niet persoonlijk aan voorgesteld! Het leidt tot een verbinding met Christus, met Boeddha en met de bewust levende belichamingen van andere Grote Wezens. Eén van mijn favoriete termen voor God is het Eindeloze Lied van het Oneindige Evenwicht. Een andere is de Beminde.

Geestelijke verlichting wordt niet begrensd of ingeperkt door lineaire tijd, want het is geen fysieke, tijdsgebonden ervaring. Geestelijke verlichting zit besloten in het eeuwige moment, dus nooit in het verleden of de toekomst, maar alleen in het nu. Je laat het niet achter je. Als je iemand hoort stellen dat hij op die en die datum en tijd geestelijk verlicht raakte, is die persoon waarschijnlijk niet verlicht. Natuurlijk was er sprake van een lineair tijdstip, maar geestelijke verlichting heeft betrekking op de onsterfelijke ziel, niet op de sterfelijke persoonlijkheid. Soms zal dit hogere bewustzijn weerspiegeld worden in de persoonlijkheid, soms niet. Dat hangt af van de staat van het emotionele bewustzijn.
Geestelijke verlichting is een mysterie. Als je probeert over te brengen wat het is, moet je er woorden aan geven zodat het intellect het kan begrijpen. Dit werkt niet en kan niet werken, omdat geestelijke verlichting geen intellectuele ervaring is. Als je een kind de vermaakte kleren van een volwassene aantrekt, is het nog steeds een kind.

Weinig mensen lijken zich te realiseren dat niets in het leven een uitdrukkingsvorm is van het intellect. Wij mensen zijn gemaakt om bewuste intelligentie tot uitdrukking te brengen… ook al is dit zeldzaam! De hele Natuur is een enorme en zeer gevarieerde uitdrukkingsvorm van bewuste intelligentie. Wij hebben echter afstand genomen van bewuste intelligentie door ons onbewuste intellect te omarmen. Onbewuste geestelijke verlichting bestaat niet. Geestelijke verlichting heeft alles te maken met bewustzijn en is een volledig bewuste toestand. Als je nagaat dat volgens schattingen ongeveer drieënnegentig procent van de mensheid zo'n drieënnegentig procent van de tijd onbewust doorbrengt, begin je te beseffen dat de volledig bewuste staat van zijn van geestelijke verlichting allesbehalve gewoon is.

In alle eerlijkheid, geestelijke verlichting is zo bereikbaar als marmelade voor op je beboterde geroosterde boterham. Maar als je geestelijke verlichting nastreeft, sla je een weg in die de tegenovergestelde kant opgaat. Willen en wensen werken niet en zullen niet werken. Toch is de wens de kickstarter, maar je moet die kickstarter wel loslaten! Als je vroeger een brommer aantrapte, moest je je voet van de kickstarter halen zodra de motor startte. Zo werkt het ook met een wens. Als je zeker weet dat je iets echt graag wilt, laat je de wens los. En dan… denk je er niet meer aan.

De sleutel tot geestelijke verlichting is bewust zijn in het moment. Het pad naar geestelijke verlichting is er een van overgave. Zo lang je blijft wensen geestelijk verlicht te zijn stel je het uit, want iemand die de wens blijft koesteren, zal nooit geestelijk verlicht raken. Wensen komt vanuit de linkerhersenhelft en het verstand, terwijl overgave vanuit het volledige brein en het hart komt. Onze hersenen zijn noodzakelijk voor het leven zoals wij dat ervaren, maar voor het geestelijke leven dat de meesten niet ervaren, is een verbinding tussen een liefdevol hart, de pijnappelklier en de samenwerkende hersenhelften nodig.


8 December 2015
De weg naar verlichting

Bij de afsluiting van een recente Intensive werd mij de volgende vraag gesteld: Welke factoren bepaalden dat je verlicht raakte? Ik had op dat moment geen tijd om te reageren, maar toen het onlangs in me opkwam dat andere mensen misschien ook geïnteresseerd waren in het antwoord, besloot ik dit artikel te schrijven.

Dus, tja, hoe zat het eigenlijk? In lineaire tijd als een fysiek gebeuren, vond mijn verlichting plaats in de buurt van juli 1986. Echter, verlichting is geen fysiek gebeuren noch bevindt het zich in een lineair tijdsbestek. Daarom is het nauwkeuriger om te zeggen dat verlichting een gebeurtenis in het moment is; een tijdloos iets. We raken op een zijspoor als we metafysische gebeurtenissen in een fysiek tijdsbestek plaatsen en vasthouden aan de overtuiging dat verlichting is verbonden met onze alledaagse werkelijkheid, terwijl dat niet zo is... en eigenlijk ook weer wel.

De geest is getuige van het verlicht raken van een persoon, maar is er niet bij betrokken. Dat kan niet, want verlichting vindt plaats in een grotere metafysische werkelijkheid, een plek die de menselijke geest kan zien, maar niet echt ervaren. Ook het intellect kan dat heilige moment niet ervaren, al lijkt dat misschien zo omdat de ervaring vanuit het intellect wel beschreven kan worden. Intelligentie, ja: bewuste intelligentie is betrokken bij dat moment van waarheid, deel van het geheel en het geheel in een deel, want op veel manieren heeft verlichting alles te maken met onze bewuste verbinding met bewuste intelligentie.

Maar wat waren nu die factoren die ertoe leidden dat ik verlicht raakte? Ik zou kunnen zeggen dat het de opeenstapeling was van vele levens vol trial en error. Of een moment waarin mijn overgave alle concepten van overgave te boven ging, een moment waarin de illusie van afscheiding zó pijnlijk was, dat ik die illusie losliet en een grotere realiteit binnenging. Het is allebei waar.

Mijn levenspad was zwaar. Daar heb ik zelf voor gezorgd. Ik mocht mezelf niet. Ik vond mezelf niet goed genoeg, niet slim genoeg. Klinkt dat bekend? Net zoals bijna iedereen groeide ik op in een verstoord gezin. Het wat niet goed of slecht of bijzonder gewelddadig, maar in emotioneel opzicht functioneerde het gewoon niet goed. Op mijn veertiende ging ik van school af. Voor mijn familie was dat reden me als enigszins onvolwaardig te beschouwen. Terugkijkend kan ik zien dat ze er volledig naast zaten, maar zo was het. Ik was een jongen met een heel dominante rechterhersenhelft, terwijl op school het tegenovergestelde belangrijk was. Daar draaide het allemaal om de intellectuele vermogens van de linkerhersenhelft. Ik kwam daar niet tot mijn recht en dit zorgde voor mijn gebrek aan eigenwaarde. Ik was de vreemd eend in de bijt, het buitenbeentje.

Toen ik rond de vijfendertig was, werd ik plotseling geconfronteerd met de vraag: wie ben ik? Dit bracht zo'n enorme schok teweeg dat mijn oude leven abrupt ten einde kwam. Ik wist het antwoord niet, maar was vast van plan erachter te komen... onmiddellijk! Zoals dat gaat het in het leven, duurde dat 'onmiddellijk' vijftien jaar, maar vanaf dat moment was ik volledig toegewijd aan het vinden van een antwoord. Dus toewijding was ook een factor. Ik was diep en oprecht toegewijd, ongeacht de omstandigheden. En die omstandigheden waren vaak heftig. Mijn spirituele toewijding leidde uiteindelijk tot het einde van mijn carrière als boer. Het zette me op een koers die me doodsbang maakte. Met vier kinderen, een krachtige en net zo toegewijde vrouw (nu overleden) en veel vastberadenheid, begon ik door Australië te reizen, met de bedoeling een plek te vinden om een spirituele gemeenschap op te zetten. Uiteraard hangen daar nog de nodige verhalen omheen, maar die sla ik over. Waar het om gaat is dat we inderdaad een spirituele commune zijn gestart en dat de volgende factor zich openbaarde binnen de vier jaar dat ik in deze commune leefde: het onder ogen zien van mijn angsten.

Angst is als een tandeloze tijger... maar God, wat kan hij lang en luid brullen. Tijdens de jaren in de commune heb ik heel wat angsten ontdekt en onder ogen gezien, tot het moment kwam om verder te trekken. Ik ben een paar jaar biologische landbouwadviseur en daar was ik heel goed in! Maar mijn intuïtie vertelde me dat dat niet mijn pad naar verlichting was, dus ging ik op zoek naar iets anders. Ik leerde te vertrouwen op mijn intuïtie en mijn communicatie met de natuur, en dat is de volgende factor: vertrouwen!

Als we ook maar enigszins bewust zijn, worden we ons bewust van onze gebreken. Die aspecten van ons karakter moeten niet veroordeeld worden, maar simpelweg erkend en indien mogelijk aangepakt. Ik vertrouwde mezelf niet en het zou nog vele jaren duren voor ik de diepe inzichten wat betreft vertrouwen kreeg die ik nu heb en onderwijs, maar het was een heel belangrijk begin.

En zo volgen we allemaal ons pad van gevoelens en intuïtie. Dat pad staat in verbinding met het hart... altijd. Als het hoofd erbij betrokken wordt, ontstaat er alleen verwarring. Toen ik een paar jaar later in de laatste fase zat van het proces van innerlijke instorting, werd ik ermee geconfronteerd dat alles wat ik had geleerd, alle boeken die ik had gelezen, alles wat ik dacht te weten over spiritualiteit... nutteloos waren op het moment dat ik werd geconfronteerd met de dood. Gewoon woorden en concepten.

Het was pas toen ik de dood in de ogen keek en me eraan overgaf, dat ik de waarheid ontdekte. Ik zat in een proces van loslaten, de laatste factor. Het loslaten van mijn gezin, van verlicht willen zijn, van God en uiteindelijk van mezelf. Ik kon dat niet. Hoe laat ik mezelf los, vroeg ik me af. Ik ben mezelf! Terwijl ik hier vergeefs mee worstelde... gaf ik me gewonnen. Ik had gefaald. Ik gaf me over. Op dat moment wist ik met een verbijsterende helderheid dat ik niet bestond. Er is geen afzonderlijk ik. Het ik is een bedenksel van het ego. Alles wat is... is! Op dat moment veranderde alles. De ego-identiteit stierf en het Zelf dat ik ben kwam tevoorschijn. Verlichting. (Enlightenment. In-Light-it-meant!!!).

Tot zover een aantal van de factoren. Er waren er meer, maar dit volstaat. Mijn levenspad zat vol pijn en lijden. Tegenwoordig toon ik mensen een pad dat werkt. Het pad van continu en bewust... kiezen voor Liefde.


6 December 2015
Wegen naar Verlichting

Iedereen die de moeite neemt erbij stil te staan, zal beseffen dat er een onderliggende reden voor is dat we bestaan. Natuurlijk kun je geloven dat we voortkomen uit het slijk der aarde en dat het leven puur toevallig is ontstaan. Als dit je overtuiging is, dan is de inhoud van dit artikel verder niet voor jou bestemd! Als je intelligentie echter ongeschonden is, zul je je er bewust van zijn dat je lijkt te leven in dualiteit. De dominante ego-identiteit rommelt wat aan in deze competitieve wereld waarin hij te maken krijgt met pech en ziekte, terwijl het op liefde gebaseerde wezenlijke Zelf beschikt over een verbijsterend innerlijk weten dat een beetje eng is om na te volgen, ook al weet hij dat hij op zijn pad kan rekenen op liefde en steun.

Eeuwenlang raakten we verward door deze dualiteit, die is vermengd met onbewuste conditioneringen en gewoontes en alle daarmee gepaarde gaande negatieve narigheden die doorgaans de boventoon voeren. Gedurende onze laatste paar incarnaties echter, worden we blootgesteld aan krachtige verandering die onze fysieke, mentale, emotionele en spirituele realiteit beïnvloedt. Het doel van verandering is het doorbreken van de door gewoontes veroorzaakte stilstand, van onze gerichtheid op meer van hetzelfde. Hier is het menselijk bewustzijn heel lang blijven steken, in het diepe vertrouwde spoor van "meer van hetzelfde".

Wij mensen zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Of we groeien in bewustzijn, óf onze groei stagneert. Stagnatie is "meer van hetzelfde". Daar komt alleen een einde aan als we kiezen voor verandering en nieuwigheid... en die keuze is onvermijdelijk! Dus, laten we aannemen dat je die keuze al hebt gemaakt. Dat betekent dat je je op je eigen persoonlijke pad naar verlichting bevindt. Vertrouwen is van het grootste belang als je bewust bent, en je kunt niet onbewust onderweg naar verlichting zijn. Volledig bewustzijn is dus vereist. Hier gaan veel mensen de fout in. Ze lezen een spiritueel boek of volgen een spirituele cursus, en zo verzamelt het brein aardig wat informatie. Ze denken dan dat deze nieuwe spirituele informatie groei is. Sorry! Groter kan de illusie niet zijn. Spirituele groei heeft te maken met het bewust tot uitdrukking brengen van wat je hebt geleerd. Spirituele groei draait om bewust houden van jezelf.

De meeste mensen bekritiseren zichzelf, maar het leven wordt beperkter als je jezelf kleineert. Je kunt alleen onderweg naar verlichting zijn, als het leven je voedt. Als jij groeit, bloeit je leven. Met andere woorden, als je bewust leeft, gedijd je leven en dan voedt het leven jou. Alles is één!

Er wordt mij soms gevraagd wat het ware pad naar verlichting is. Dat is makkelijk. Het waarachtige pad naar verlichting is waarachtig zijn aan jezelf! En we weten allemaal dat dat niet veel voorkomt. Vorig jaar zag ik in Amerika op een bord voor een restaurant staan: 'Speciale gerechten voor over-de-helft van de week'. Ik had geen idee wat dat betekende. Ik vroeg het aan Carolyn, die antwoordde: "Het is woensdagavond, schat!" Ik keek haar niet-begrijpend aan. "Nou en?" Toen legde ze me geduldig uit dat op woensdagavond de werkweek er voor meer dan de helft op zit (wat mensen kunnen vieren door uit eten te gaan). Van zoiets had ik nog nooit gehoord. Ze hebben ook een restaurantketen die heet: Vrijdag - iedere avond vrijdagavond! Wat ik daarmee wil zeggen, is dat al die mensen die het nodig hebben zich vast te houden aan de wetenschap dat hun treurige werkweek er bijna of helemaal op zit, niet waarachtig zijn aan zichzelf. Ze werken puur voor het geld, houden niet van wat ze doen... en de meesten vinden het zelfs niet eens leuk.

De onbewuste boodschap aan jezelf is duidelijk, ook al wordt hij zelden uitgesproken: "Ik mag mezelf niet, dus onderwerp ik mezelf aan vijf dagen ellende, waarvan ik vervolgens twee dagen moet herstellen, om daarna weer vijf dagen van zelfkastijding te ondergaan. Dit is géén manier om verlichting te bereiken. Veel mensen denken dat het oké is op deze manier te leven als ze spirituele kennis hebben. Sorry! Zo werkt het niet Voor bewuste groei is bewust leven noodzakelijk. En bewust leven vereist dat je bewust betrokken bent bij wat je doet, bij wie je bent en bij jezelf... allemaal in harmonie. Dit is een weg naar verlichting.

Wat is verlichting? Het is de droom loslaten. Het is de wereld van de illusie verlaten, terwijl je erin blijft. Het is weten/ervaren dat je Eén bent met alles. En het is het besef dat je relatie met het leven, goed, slecht of neutraal, je relatie met het Zelf weerspiegelt.
Terug naar de inhoud